U stenogramu sa sjednice Kolegija navodi se da je predsjednik NSRS-a Nenad Stevandić odmah predložio da se odbaci Rezolucija te da se ne stavlja na dnevni red.

- Predložit ću da se tačka skine. Razlog je prilično jednostavan. Ne postoji niko iz Narodne skupštine niti ranijih predsjednika RS-a ni Republike Srbije ko nije otišao u Mezarije i iskazao svoj pijetet prema srebreničkim žrtvama i stav prema događajima u Srebrenici odajući poštu koji su tamo postradali, pobijeni, strijeljani, kako god šta ko mislio. Ima nas koji nismo to radili javno i koji mislimo da odavanje pijateta nije nešto što je stvar za kamere. S druge strane, nedostatak pijeteta za žrtve srpskog naroda, pogotovo u Kazanima, gdje su čak sakrili da su to Srbi, nego napisali tablu da su to građani Sarajeva.

Ako povučemo paralelu između ta dva procesa, smatramo da i katarza koja je toliko puta spominjana ne može da bude jednosmjerna ili s jedne strane, nego da je zaključak da pijetet prema svim žrtvama mora da ima istu mjeru i da se on ne može politički kvalifikovati ili upotrijebiti kao sredstvo političke borbe, pogotovo mislim da dan pred. Evo kad kažem imam potrebu i lično da izrazimo pijetet, obilježevanja srebreničke tragedije, koju RS nikad nije osporio nego je uvijek učestvovao i osigurao mir, red, prolazak svih delegacija, bi bio samo način da se dadne dodatna politička dimenzija i da se na dodatan način ponize srpske žrtve toga kraja. Ja ću vas podsjetiti, mi smo 1. bili u Bratuncu. Niko nikada nije došao na bratunačko groblje, niko nikada nije došao na Zalazje, iz Federacije, i odao tu vrstu počasti. Tako da ne želim da se bavimo vaganjem zločina i moj prijedlog kao predsjednika Narodne skupštine će biti da se ova tačka dnevnog reda skine i da se može preformulisati u rezoluciju o osudi svih zločina, možemo to i zajedno ili kolegama na idući kolegij možemo da pozovemo Hurtića i Ramiza Salkića, nije nikakav problem da o tome razgovaramo - rekao je Stevandić.

Mirsad Duratović, potpredsjednik NSRS-a, rekao je da nije učestvovao u pripremi ove rezolucije, niti je kontaktiran.

- Da je postojala iskrena namjera da to ide ispred nekog bošnjačkog da kažem korpusa ovdje, bilo bi to urađeno čisto, ne politički potez, evo, moglo se to mnogo ranije uraditi. To je gospodin Salkić mogao ranije uraditi i dva mandata dok je bio potpredsjednik, nije uradio. Mislim jasno je meni kao Bošnjaku šta stoji iza ove inicijative.

Ja sam ranije u nekom periodu posjetio neka stratišta srpskog naroda, recimo bivši logor Bradina, kod Konjica, bio sam tamo sa tim stradalnicima koji danas uglavnom žive u Srbiji. Ono što bih htio skrenuti pažnju i kada se dešavaju takve komemoracije bez obzira na to ko ih organizuje, treba da pošalje pozivnice svima nama, ja nisam dobio kao potpredsjednik Narodne skupštine pozivnicu za sada ovo što je bilo na Kozari. Nisam dobio. Mislim da je to jedan veliki propust, da li slučajno ili namjerno i moj pradjed je poginuo na Kozari u partizanima i određen broj Bošnjaka iz mog sela je na onim tablama na Kozari gore, i ako hoćemo zajedno da pošaljemo poruku, a trebali bismo mi prvi ovdje, kao nosioci vlasti, predstavnici svih naroda da šaljemo takve poruke, trebali bi svi da se pojavljujemo na svim mjestima. Znači, ako se ne možemo dogovoriti oko ovih nekih datuma i komemoracija iz ovog proteklog rata, barem ono što se tiče antifašističke borbe mislim da bi svi trebali dobiti pozivnicu i da se svi pojavimo zajedno barem na tim takvim komemoracijama na Kozari, na Tjentištu i ne znam gdje se sve obilježava, ono što organizuje Vlada i evo da kažem Narodna skupština. Eto toliko - rekao je Duratović.

Duratović je u svojoj diskusiji napravio previd jer je upravo Salkić u svojstvu potpredsjednika RS-a još 2015. godine Narodnoj Skupštini RS-a podnio inicijativu za usvajanje Rezolucije o osudi genocida nad Bošnjacima "sigurne zone" UN Srebrenica.

Ni tada, kao ni sada, rezolucija nije ni došla na dnevni red skupštinskog zasjedanja.