Priča o nabavci američkih helikoptera je djelimična obmana aktualne državne vlasti. Vijeće ministara BiH nije izdvojilo nikakva sredstva za nabavku dva američka helikoptera “UH II” za potrebe Oružanih snaga BiH. Osim toga, novac na budžetskoj poziciji koja se odnosi na popravku ruskih helikoptera ostaje na raspolaganju, piše portal Istraga

U decembru 2017. godine vlasti BiH su dogovorile sa vlastima SAD-a medernizaciju opreme Oružanih snaga BiH.

“Projekat će se realizirati u periodu 2018. – 2021. godina, uz finansijsku pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a na osnovu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Dražava i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Projekat iz člana 1. ove Odluke će biti finansiran udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales (FMS) Trust fund”, navedeno je u Odluci Vijeća ministara BiH donesenoj 22. decembra 2017. godine.

Ovom Odlukom je, suštinski, odobrena nabavka dva helikoptera u ukupnoj vrijednosti od 65.000.000,00 KM. U pitanju su bili američki helikopteri UH. Vijeće ministara je obezbijedilo preraspoređivanjem, pored ostalog, i novca namijenjenog za popravku ruskih helikoptera koje su koristile Oružane snage BiH. Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH je projekat “popravke” ruskih helikoptera “produžilo” do 2020. godine.

Godinu kasnije, u decembru 2018. godine Vijeće ministara je izmijenilo prvobitnu odluku te izvršilo dodatno prestruktuiranje budžetskog novca koji bi trebao biti iskorišten za nabavku helikoptera.

U martu 2019. godine Vijeće ministara opet mijenja odluku te iz prvobitne odluke izbacuje riječ “dva”. To je, zapravo, značilo, nastavak projekta sa vlastima SAD-a, odnosno nabavku više od dva helikoptera “UH” za potrebe Oružanih snaga BiH.

U decembru 2021. godine Ministarstvo odbrane BiH je saopćilo da su četiri američka helikoptera opšte namjene Bell Huey II namijenjeni za Oružane snage Bosne i Hercegovine sletjeli u kasarnu “Rajlovac” gdje je održana svečana primopredaja.

“Zahvaljujem se ambasadoru Nelsonu i SAD-u na svu podršku koju su pružali Oružanim snagama BiH. Ovo je samo još jedan dokaz kakve prijatelje ima BiH”, kazao je prilikom primopredaje američkih helikoptera predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Svi američki helikopteri su, dakle, smješteni u bazu Rajlovac kod Sarajeva i tada je najavljeno da će početi postepeno “izbacivanje” ruskih helikoptera iz Oružanih snaga BiH.

Nakon formiranja aktualnog saziva Vijeća ministara BiH, projekat nabavke novih američkih helikoptera je blokiran. Prvo je u martu ove godine Vijeće ministara BiH skinulo sa dnevnog reda prijedlog odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava za nabavku novih helikoptera za Oružane snage BiH. Onda je, prema objavi ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, 11. maja održana “historijska sjednica” Vijeća ministara BiH na kojoj je donesena “nova odluka o nabavci američkih helikoptera”.

“Posebno me raduje što smo donijeli odluku o kupovini helikoptera jer smo spali da skoro nemamo nikako helikoptere ili smo imali neke stare koji nisu bili upotrebljivi”, izjavio je ministar odbrane BiH Zukan Helez, obmanjujući, faktički, javnost o ovom projektu.

Istraga.ba uspjela je dobiti još uvijek nepotpisanu odluku Vijeća ministara BiH koja se odnosni na nabavku helikoptera. Prvo, u odluci Vijeća ministara BiH je posebno istaknuto da su u pitanju “neborbeni višenamjenski – UH II” helikopteri. No, te riječi, ubačene na inicijativu kadrova SNSD-a, i nisu toliko sporne. Sporno je nešto drugo. U novoj odluci uopće nisu odobrena sredstva iz Budžeta BiH. Čitajmo pažljivo.

alt

“Sredstva u iznosu od 3,6 miliona KM biće obezbijeđena iz tekuće rezerve budžeta instituticija BiH za fiskalnu 2023. godinu i alocirana na projektni kod – nabavka helikoptera za MNO i OS BiH do kraja trećeg kvartala tekuće godine (najkasnije do 30.9. 2023. godine)”, navedeno je u posljednjoj Odluci Vijeća ministara BiH.

Šta ovo znači?

Znači da Vijeće ministara BiH nije odobrilo nikakav novac za nabavku američkih helikoptera. Suštinski, Vijeće ministara se obavezalo da do kraja septembra obezbijedi 3,6 miliona KM iz budžetske rezerve. A da bi se obezbijedila sredstva iz budžetske rezerve, Vijeće ministara BiH mora donijeti novu odluku. I to na prijedlog SNSD-ovog ministra finansija BiH koji i na sjednici Vijeća ministara BiH može blokirati donošenje odluke o izdvajanju 3,6 miliona iz budžetske rezerve. Suštinski – Vijeće ministara nije odobrilo novac za nabavku američkih helikoptera UH II. Da bi novac bio odobren Vijeće ministara mora donijeti novu odluku.

Ukratko, proces nabavke helikoptera nije deblokiran. I sve opet ovisi o kadrovima SNSD-a koji će odlučiti da li će Vijeće ministara BiH odobriti nabavku helikoptera koji će, kako je kazao ministar vanjskih poslova BiH Elmedun Konaković, “biti raspoređeni po popisu iz 1991. godine”.

Istraga/SB

Popularno