Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Rs javno je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Christiana Schmidta, da suspendira Zakon o nepokretnoj imovini Rs, koji se, kako navodi "koristi za funkcioniranje javne vlasti u entitetu Rs".

"Zakon je suprotan ranijim stavovima OHR-a i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o državnoj imovini", navodi Salkić u svom saopćenju za javnost, smatrajući sumnjivom šutnju visokog predstavnika za BiH o ovom zakonu.

"Ukoliko ne dođe do suspenzije pomenutog Zakona, onda je potpuno jasno da postoji tajni dogovor Milorada Dodika i visokog predstavnika da primjenom Zakona o nepokretnoj imovini, koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u entitetu Rs, do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, vlasti u entitetu Rs, iskoriste kao prostor da se državna imovina prisvoji od strane entiteta", upozorava Salkić. 

Naime, visoki predstavnik je već jednom suspendirao Zakon o nepokretnoj imovini Rs do odluke Ustavnog suda BiH. 

Nakon što je Ustavni sud donio odluku kojom je poništio suspendirani Zakon, vlasti Rs su donijele novi Zakon o nepokretnoj imovini, na koji visoki predstavnik, ovaj put, nije reagirao čime se ostavlja prostor da isti uskoro stupi na snagu i započne njegova primjena.

"Visoki predstavnik ima obavezu po Dejtonskom mirovnom sporazumu da reagira prije stupanja na snagu ovog Zakona. 

Ukoliko ne reagira odmah i ne suspendira Zakon o nepokretnoj imovini Rs od njegove primjene, onda su potpuno opravdane spekulacije u javnosti da postoji tajni dogovor sa Miloradom Dodikom za rješavanje ovog pitanja u korist entiteta Rs, a na štetu države Bosne i Hercegovine", poručuje Salkić u svom saopćenju.

U izjavi za Politicki.ba, poslanik Ramiz Salkić upozorava da sporni Zakon o nepokretnoj imovini Rs, pod uslovom da ga prethodno ne suspendira visoki predstavnik, stupa na snagu 28. februara 2023. godine, nakon čega kreću apelacije Ustavnom sudu BiH o ocjeni njegove ustavnosti. 

"Stupi li taj zakon na snagu, u vremenu dok se bude čekala odluka Ustavnog suda BiH, prema informacijama iz Rs koje imam, započinje užurbano knjiženje državne imovine na entitet, čime će nastati nesagledive posljedice po državnu imovinu na prostoru entiteta Rs. 

Pitanje je da li je šutnja visokog predstavnika na sve ovo, njegovo odobravanje postupaka entitetske vlasti.

Ostaje još pet dana da nam Christian Schmidt dokaže da su naše sumnje bile neopravdane", navodi Salkić

Popularno

  • 7 dana

  • 30 dana

  • Sve