"Zbog velikog broja pojedinačnih upita o mom stavu u pogledu učešća Pokreta za državu u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dužan sam dati kratko pojašnjene.

Mene kao člana Kluba Pokret za državu u NSRs-u niko nije kontaktirao po navedenom pitanju, niti sam zvanično pozvan na bilo kakav sastanak na kojem se o tome odlučivalo.

Predlaganjem kandidata za Vijeće ministara od strane kluba poslanika u entitetskoj skupštini pravi  se prvi put presedan kako bi u budućnosti trebalo obezbjeđivati podršku kandidatima za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kroz entitetski parlament, čime se pokušavaju uzurpirati prava Parlamentarne skupštine.

Ovo predlaganje je u potpunoj suprotnosti sa pravima, dužnostima i obavezama koje ima jedan klub narodnih poslanika u NSRs-u", napisao je jedan od pet poslanika Pokreta za Državu u Narodnoj skupptini entiteta Rs Ramiz Salkić na svom Facebooku.

Osvrćući se na nominiranje Sevlida Hurtića za državnog ministra iz manjeg bh. entiteta, iz bošnjačke kvote, iako ga nije imenovao, Salkić je naveo: 

"Ovaj nezakonit i vaninstitucionalan prijedlog nema naslova kome je poslan, niti datuma kada je pisan, niti protokolarni broj da je zaprimljen, on ima za cilj obmanu javnosti i pokušaj skidanja odgovornosti sa pojedinaca koji su izdali ideju Pokreta, a iza nje se svo vrijeme žele kriti u ostvarenju ličnih interesa samozvanih predvodnika Pokreta.

Ovim aktom zloupotrebljen je naziv Kluba Pokret za državu i pečat Kluba, te bi bilo logično da se u skladu sa tim nadležni organi pozabave zloupotrebom položaja.

Nikakvi vaninstitucionalni prijedlozi bez adrese primaoca, datuma pisanja  i uporišta u predlaganju neće umanjiti teret odgovornosti pojedinaca koji su zarad ličnih pozicija uništili projekat koji je trebao da znači našu snažniju borbu za Bosnu i Hercegovinu i obespravljene građane u ovom entitetu, prije svega Bošnjake i Hrvate.

Kao narodni poslanik, da sam konsultovan ne bih učestvovao u ovoj uzurpaciji nadležnosti, vaninstitucionalnom djelovanju Kluba, jer niti je Klub, niti Pokret pravno lice da može predlagati bilo koga u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Sam potpisnik je potpuno svjestan neovlaštenog djelovanja izvan odredbi Poslovnika o radu poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini pa zbog toga nije ni naveo primaoca, što naravno povlači za sobom svaku vrstu odgovornosti zbog zloupotrebe imena Kluba, pečata Kluba...", napisao je Salkić na kraju. 

On, inače, ne prisustvuje sastanku Kluba PzD u NSRs danas. 

Popularno