Za 7. august zakazan je referendum za opoziv načelnika opštine Bratunac, Srđana Rankića. O odnosu SDA prema opozivu, ali i odnosu sa predstavnicima srpskih političkih partija, te drugim pitanjima važnim za Bratunac i Bošnjake u Bratuncu razgovarali smo sa predsjednikom SDA Bratunac Ramizom Salkićem.

Bratunac.ba: Gospodine Salkiću kakav je odnos SDA prema pitanju opoziva načelnika opštine Bratunac, Srđana Rankića?

- Naš stav po ovom pitanju je potpuno jasan. Mi pozivamo naše članove, simpatizere, sve Bošnjake i sve dobronamjerne građane Bratunca da 7. augusta izglasamo opoziv načelnika opštine Bratunac.

Smatram ovo potpuno ispravnim, logičnim i racionalnim pozivom imajući u vidu ponašanje načelnika opštine, aktuelno stanje i političke odnose u našoj opštini. Mi smo uvijek bili dio konstruktivnih prijedloga i racionalnih rješenja sa ciljem da u našoj lokalnoj zajednici imamo dobre međukomšijske odnose i da razvijamo našu lokalnu zajednicu za dobrobit građana Bratunca. Nažalost, vrlo često nismo bili shvaćeni i prihvaćeni, kako mi kao stranka tako i naši prijedlozi.

Bratunac.ba: SDA nije prvobitno potpisala inicijativu za opoziv?

- Ja moram reći da od nas niko nije tražio da mi potpišemo inicijativu za opoziv načelnika. To je bila ideja tzv. srpske skupštinske većine. Po meni je veoma važno da ta tzv. srpska skupštinska većina traži opoziv načelnika i to na najbolji način odslikava političke odnose u SO Bratunac. Naravno mi smo, iz našem narodu dobro poznatih razloga, na sjednici SO Bratunac podržali opoziv načelnika. U narednim danima dodatno ćemo objasniti našem narodu zašto treba glasati ZA opoziv načelnika.

Bratunac.ba: Koji su to razlozi zbog kojih Bošnjaci trebaju glasati za opoziv?

- Puno je razloga zbog kojih bi Bošnjaci trebali glasati i najbolje je možda reći da ne postoji nijedan razlog da Bošnjaci budu protiv opoziva. Od samog izbora načelnik je radio na tome da se sruši dostignuti stepen poštovanja i uvažavanja između Srba i Bošnjaka u Bratuncu. Poduzeti su konkretni koraci na narušavanju pozitivne atmosfere, a netrpeljivost se osjeća u zraku. To po meni nije normalno stanje. U ovom mjestu ljudi treba da sarađuju i komuniciraju, a ne da se gledaju preko oka. Funkcija načelnika je ključna u stvaranje pozitivne klime, a ovaj načelnik to nije radio. Od samog izbora zagovarao je srpsku skupštinsku većinu bez SDA. Taj njegov pristup u konačnici će mu u političkom smislu presuditi. Bošnjaci su realnost ovoga grada. Mi u svakom trenutku trebamo biti dio vlasti, jer se tako vraća povjerenje i šalje pozitivna poruka. Bošnjaci u ovaj grad investiraju, pune budžet na različite načine i nije normalno da se isključe iz učešća u lokalnoj vlasti. Svi potezi načelnika su bili u pravcu našeg isključenja iz vlasti i ponašanja kao da mi ne postojimo u ovom gradu. Da mi danas nismo tu Bratunac bi bio kao i prije našeg povratka siromašna sredina, a mnoge uslužne radnje i privredni subjekti bili bi zatvoreni. Hiljade naših ljudi plaćaju različite usluge koje ne konzumiraju gotovo čitave godine, ali pune budžete tih javnih preduzeća. Ti odnosi se trebaju promijeniti u budućnosti.

Bratunac ba: Ko su partneri SDA u SO Bratunac ako dođe do opoziva?

- Kao politička partija mi smo imali priliku, ne svojom voljom i opredjeljenjem, politički sarađivati sa svim političkim opcijama. To je uglavnom bio splet političkih okolnosti. Postoje političke opcije sa kojim je prijatnije razgovarati i dogovarati se u odnosu na neke druge. Mi smo za saradnju sa bilo kojom političkom opcijom koja prihvata kao realnost da je ovo i naš grad, da mi trebamo biti dio vlasti, da se treba investirati u mjesne zajednice gdje su Bošnjaci, da Bošnjaci imaju pravo i trebaju koristiti gradsku javnu infrastrukturu za svoje potrebe. Nadam se da će novi načelnik imati više sluha i razumijevanja za uspostavljanje normalnih odnosa na temelju uzajamnog poštovanja i uvažavanja.

Bratunac ba: Hoće li SDA u lokalnu vlast nakon opoziva?

- To ne zavisi puno od samih nas. Ono što je historija političkog djelovanja u ovoj lokalnoj zajednici pokazala jeste da nema stabilne skupštinske većine bez SDA. Ako je cilj stabilna skupštinska većina onda će SDA biti dio toga uz jasne uslove i ciljeve. Mi nećemo biti dio lokalne vlasti po svaku cijenu, na štetu našeg naroda, našeg ugleda i reputacije koju imamo u ovom gradu.

Bratunac.ba: Naši građani koji glasaju putem pošte već su dobili glasačke listiće, kakva je vaša poruka njima?

- Nama je važan svaki čovjek gdje god da živi u Bratuncu, Sarajevu ili Berlinu. Ovo je naša zajednička borba na putu ostvarenja prava koja su nam nasilno oduzeta. Samo zajedno možemo promijeniti one koji žele društvo podjela, društvo u kojem će jedni imati veća, a drugi manja prava.

Moj je poziv i molba Bošnjacima Bratunca izvan domovine da glasaju ZA opoziv načelnika opštine Bratunac.

Na taj način dajete snažnu podršku našem narodu u Bratuncu i našoj borbi da budemo tretirani kao ravnopravni građani našeg grada Bratunca.

Bratunac.ba

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana