Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas, 12. jula 2022. godine, da su Bošnjaci u obrazovnom procesu u bh. entitetu RS izloženi aparthejdu i diskriminaciji što su potvrdile i presude relevantnih sudova, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Reagujući na izjavu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Christiana Schmidta, u kojoj je rekao da treba unificirati udžbenike historije u Bosni i Hercegovini.

-Obrazovni sistem u bh. entitetu RS, kada govorimo o predmetu historija, obiluje nerelevantnim i netačnim historijskim činjenicama.

Generacije koje se obrazuju i čija se svijest oblikuje na netačnim historijskim činjenicama prepreka su izgradnji demokratskog i tolerantnog društva.

Takve generacije u budućnosti mogu da produkuju, na bazi loše stečenog znanja, nove sukobe i nove zločine.

Uprkos utvrđenim činjenicama pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu djeca u ovom entitetu uče da je tzv. Vojska RS-a stvarala entitet RS, a ne uče da je ta vojska presuđena da je počinila genocid nad Bošnjacima stanovnicima „sigurne zone“ UN Srebrenica.

Učenici, također, uče o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću kao srpskim herojima, a ne uče da su oni presuđeni ratni zločinci za genocid, udruženi zločinački poduhvat, terorisanje građana, opsadu Grada Sarajeva ...

Ovako obrazovane nove generacije podložne su različitim oblicima manipulacije i usmjeravanja ka izazivanju nacionalne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Godinama ukazujem na čisto srpski pravoslavizirani obrazovni proces u ovom entitetu koji je velika prijetnja po mir i stabilnost u budućnosti, a danas po dobre međukomšijske odnose.

Bošnjaci su godinama u ovom obrazovnom procesu izloženi aparthejdu i diskriminaciji što su potvrdile i presude relevantnih sudova, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Zbog toga ohrabruje ideja visokog predstavnika, Christiana Schmidta, da se u budućnosti pozabavi ovim pitanjima.

Inertnost OSCE-a i OHR-a u prethodnom periodu ohrabrila je radikalno nastrojene političare iz reda srpskog naroda u ovom entitetu da obrazovni proces radikalno pravoslaviziraju i time ga učine neprihvatljivim Bošnjacima, čemu svjedoče i alternativni vidovi obrazovanja bošnjačke djece u ovom entitetu, rekao je potpredsjednik Salkić.

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana