Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas, 5. februara 2022. godine, reagujući na dešavanja u Vlasenici i optuživanje pripadnika Policijske stanice Vlasenica bošnjačke nacionalnosti da pozivaju na rat, da ove aktivnosti podsjećaju na one sa kraja 1991. i početka 1992. godine kada su se Bošnjaci optuživali za sve i svašta, nakon čega je uslijedio progon Bošnjaka, odvođenje u logore, silovanja i u konačnici genocid nad Bošnjacima.

- Ove aktivnosti podsjećaju na one sa kraja 1991. i početka 1992. godine kada su se Bošnjaci optuživali za sve i svašta. Nakon toga je uslijedio progon Bošnjaka, odvođenje u logore, silovanja i u konačnici genocid nad Bošnjacima.

Nikada ne smijemo izgubiti iz vida da je presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu utvrđeno da su dijelovi policije entiteta RS presuđeni da su počinili genocid nad muslimanima – Bošnjacima stanovnicima “sigurne zone” UN Srebrenica.

Također, treba znati da su u Prijedoru najteže zločine nad Bošnjacima i Hrvatima počinili pripadnici policije entiteta RS, kao i u mnogim drugim mjestima.

Na postrojavanju SAJ MUP-a entiteta 9. januara u Banjoj Luci pripadnici ove jedinice javno su pjevali pjesmu koja širi vjersku i nacionalnu mržnju, pozivajući na mržnju svega što nije srpsko pravoslavno.

U Vlasenici je 1992. godine upravo u policijskoj stanici vršeno mučenje i ubijanje Bošnjaka nakon čega su preživjeli odvođeni u zloglasni logor Sušica, gdje je mučeno, silovano i ubijeno na stotine logoraša bošnjačke nacionalnosti.

Ovakvo ponašanje entitetske policije predstavlja klasičan primjer pritiska i zastrašivanja Bošnjaka Vlasenice i Podrinja kako bi ponovo napustili svoja ognjišta.

Politika bosanskih Srba u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i ove aktivnosti MUP-a, ima za cilj radikalizaciju Bošnjaka radi opravdavanja svojih budućih aktivnosti usmjerenih protiv države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.

Bošnjaci trebaju biti svjesni ovih provokacija, namjera i okruženja, na njih ne treba odgovarati ishitreno. Naša je obaveza da budemo budni i svjesni aktivnosti u okruženju i u skladu sa tim da se odgovorno ponašamo.

U Vlasenici MUP entiteta ima za istraživati na desetine onih koji su na različite načine učestvovali u zločinima nad Bošnjacima 1992. godine i ja ih pozivam da dokumentuju te zločine i da to prosljeđuju nadležnim organima.

Ova haranga i pritisak na Bošnjake Vlasenice ima i svoju vezu sa trenutnim suđenjem pred Sudom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ratne zločine nad Bošnjacima 1992.godine u Vlasenici.

Cilj je i na ovaj način zastrašiti Bošnjake i spriječiti ih da svjedoče i govore istinu o zločinima iz 1992. godine. Obaveza je Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine da pruže adekvatnu i vjerodostojnu zaštitu svjedocima u ovom, ali i svim drugim slučajevima.

Ove aktivnosti objektiviziraju naš osjećaj da Bošnjaci ne mogu imati povjerenje u nepristrasno ponašanje entitetskog MUP-a. Naše nepovjerenje u entitetsku policiju raste iz dana u dan i tome policija svojim postupanjem aktivno i ciljano doprinosi.

Zbog toga pozivam nadležne državne agencije OSA-u i SIPA-u da se uključe i prate aktivnosti entitetske policije koje su bez ikakve sumnje tendeciozne sa namjerom zastrašivanja Bošnjaka. - stoji u reakciji potpredsjednika bh. entiteta RS, Ramiza Sakića.

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana