Za 174 poljoprivredna gazdinstva u Srebrenici ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS odobrilo je 0,60 KM jeftinije gorivo.

Prema riječima stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Srebrenica Katarina Maksimović odobreno je ukupno 35.221 litar regresiranog dizel goriva.

Ona istiće da je nadležno ministarstvo odredilo 100 litara goriva po hektaru sjetvene površine i da je moguće preuzeti gorivo na benzinskim pumpama do 30. novembra.

Ove godine manje je prijavljenih gazdinstava jer nisu ažurirali podatke kod nadležnih zbog čega je broj četiri puta manji.

Prošle godine odobreno je 15,136.5 litara dizel goriva za 717 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a odobreno je po 20 litara dizel goriva za sjetvu po jednom hektaru površine.

(Srebrenica.ba/eSrebrenica)

Popularno