Iz Kompanije “Groos” PJ Rudnik olova i cinka Sase izdali su saopštenje da se radovi na čišćenju izlivene jalovine se nastavljaju.

U saopštenju se kaže da su uslovi za rad izuzetno teški zbog hladnoće, – 9 ͦ C i zbog požrtvovanosti radnika Grossa, poslije saniranja akcidenta, čini se i učinjeno je mnogo na uređenju prostora.

Od jutros, i u toku narednih nekoliko dana intenzivno će se raditi na čišćenju dionica koje su bile zahvaćene jalovinom u trenutku jučerašnjeg akcidenta i radovi se odvijaju planiranom dinamikom. i slijedi i čišćenje kanala Dimničkog potoka od nanosa jučerašnjeg preliva jalovinskog materijala.

“Važno je napomenutu da je još u toku jučerašnjeg dana i to do 11:00 časova situacija stavljena pod kontrolu i zaustavljeno u potpunosti svako dalje prelivanje jalovinskog materijala u vodotok Dimničke rijeke, čime je potpuno završen posao oko problema koji je vezan za ekološku tematiku jučerašnjeg događaja”, istaknuto je u saopštenju.

“Skrećemo pažnju i da prilikom akcidenta, izazavanog isključivo djelovanjem prirode, otapanje snijega, bujične i podzemne vode, koji se zadesio naše pivredno društvo 24. marta u ranim jutarnjim časovima, nije bilo povrijeđenih i ljudskih žrtava”, saopšteno je iz Kompanije “Groos” PJ Rudnik olova i cinka Sase.

(Srebrenica.ba)

Popularno