- Zločin genocida predstavlja kršenje imperativnih normi međunarodnog prava jer predstavlja kršenje UN Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Zločin genocida u BiH, počinioce i žrtve utvrdili su Međunarodni sud pravde, te Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Zbog svega ovoga sasvim je logično da civilizirani svijet podrži eliminaciju posljedica genocida.

Nikad nigdje u svijetu prostor na kojem je počinjen genocid nije ostavljen pod upravom onih koji počinioce genocida veličaju i smatraju ih herojima. Zbog toga je logično, racionalno i moralno da ovo područje ima poseban status posebno zbog činjenice da nije došlo da katarze unutar naroda iz kojeg dolaze počinioci genocida. Naravno, da se sve ovo dešava negdje drugdje i da je genocid počinjen nad nekim drugim narodom vjerovatno ne bi ni bilo ovakvog teritorijalnog uređenja kakvo je u BiH - stava je on.

Smatra da je Prodanović jedan od iskusnijih političara u BiH, ali...

- On dobro zna kako funkcioniše država pa i onda kad se ponaša po matrici SNSD-a, koju je uspostavio Dodik, da se više priča o vezama sa Srbijom nego sa BiH. Vjerujem da neće krenuti stopama ranijeg načelnika kojeg su smijenili građani, zbog politike kakvu je vodio, između ostalog prema Bošnjacima i BiH. Očekujem od Prodanovića da radi na onome što je obećao građanima, a to je rad u interesu svih građana, sarađujući sa svim nivoima vlasti u BiH sa ciljem razvoja Bratunca i stvaranja povoljnije klime za investicije i život građana. Svaki drugi put zasigurno bi bio pogrešan - poručio je Salkić.

Popularno