Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas, 8. januara 2022. godine, reagujući na izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić, da Srbija kao sudionik rata u Bosni i Hercegovini i potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma  jako dobro zna da današnji entitet RS u Bosni i Hercegovini postoji od momenta potpisivanja Djetonskog mirovnog sporazuma, da je sve drugo obmana i dalje držanje vlastitog naroda u mitologiji i zabludama.

- Gospođo Brnabić, RS o kojoj vi govorite nastala je na pobuni i rušenju ustavnog poretka Republike Bosne i Hercegovine, od strane dijela bosanskih Srba. Proklamovane ideje 9. januara 1992. godine imale su za cilj stvaranje etnički čistog srpskog prostora sa ove strane Drine.

U ime tog cilja JNA , dobrovoljci iz Srbije, oružane i policijske formacije pobunjenih bosanskih Srba počinile su progon nesrpskog stanovništva, ubistva, formirali su na stotine logora, silovali hiljade djevojaka i žena, napravili hiljade masovnih grobnica, te su u konačnici počinili genocid nad bosanskim muslimanima Bošnjacima.

Gospođo Brnabić, preporučujem vam da pročitate neku od presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili pak presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu po kojoj je Srbija do sada jedina zemlja u svijetu proglašena krivom jer nije spriječila genocid i nije kaznila počinioce genocida.

Ovo je istina o 9. januaru kojeg vi slavite u ime Srbije gospođo Brnabić, sve drugo je mitološka obmana vlastitog naroda.

Gospođo Brnabić, današnja Srbija je zelena oaza za osumnjičene ratne zločince, čuva  murale presuđenim ratnim zločincima za genocid, dodjeljuje odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, negira genocid, a vaši pripadnici policije pjevaju da će biti i novi genocid.

Gospođo Brnabić, pozivam vas da povedete svoj narod i Srbiju putem katarze, prihvatite sudski dokazane i presuđene činjenice da je neko u vaše ime počinio genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i time pokažete da niste saučesnici i dio tog projekta.

Vaš dolazak na obilježavanje 9. januara za kojeg je Venecijanska komisija rekla da je diskriminatoran, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da se ne može obilježavati kao dan entiteta, nastavak je podrške onome što su vaši prethodnici podržavali u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Srbija kao sudionik rata u Bosni i Hercegovini i potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma  jako dobro zna da današnji entitet RS u Bosni i Hercegovini postoji od momenta potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sve drugo je obmana i dalje držanje vlastitog naroda u mitologiji i zabludama.

Vaše prisustvo na obilježavanju praznika, kojeg je zabranio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i učešće u rušenju institucija Bosne i Hercegovine i ustavno - pravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana