Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022-2023.godina“ za područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i RS.

Pravo da učestvuju u javnom pozivu radi dodjele sredstava/donacije imaju  manjinski povratnici na prostoru entiteta RS, manjinski povratnici na prostoru entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i  raseljena lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su se vratila u mjesta povratka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Aplikanti koji budu izabrani kao korisnici sredstava/donacije su obavezni sufinansirati vlastitim novčanim sredstvima predmet donacije (projekat za koji su apalicirali).

Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva http://www.fmroi.gov.ba/ ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo.

Liste projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva sačinit će Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni poziv  za podnošenje prijava za program „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru entiteta RS (Federacija Bosne i Hercegovine) u periodu 2022. i 2023.godina“ (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona).

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Ministarstva do 10.12.2021. godine.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmetne programe/namjene i koje nisu u skladu sa Prijavom na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543 ( Nermin Lepenica, Adisa Zagić i Ensar Salkić.)

Tekst javnog poziva za FBiH:

https://fmroi.gov.ba/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-podnosenje-prijava-za-program-pomoci-odrzivog-povratka-podrska-zaposljavanju-samozaposljavanju-povratnika-u-poljoprivredi-u-periodu-2022-2023-godina-za-pod/?fbclid=IwAR2MC_0SoqBTsiYUrqappxDTxn1qOusUtS0lygUzax2A24FNWQYnG_7IEfE

Tekst javnog poziva za RS:

https://fmroi.gov.ba/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-podnosenje-prijava-za-program-pomoci-odrzivog-povratka-podrska-zaposljavanju-samozaposljavanju-povratnika-u-poljoprivredi-u-periodu-2022-2023-godina-za-pod-2/?fbclid=IwAR2MC_0SoqBTsiYUrqappxDTxn1qOusUtS0lygUzax2A24FNWQYnG_7IEfE

Prijavni obrazac:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffmroi.gov.ba%2Fv3%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FPrijavni-obrazacFBIH-poljoprivreda.xlsx%3Ffbclid%3DIwAR1vfUQXC2rpx1x6gEB41ElZAki4elkNFcARzMIG7YR4auPmUqBRzNCp_nE&h=AT0jc2HrnMrjrjr8NIeJvltPqLAR5IBiTOmu08FEFQW4lW0FxnqfK3M0_sBKIl0mNEb7-G4J4d5_PxURo8KcSbSJZ1MDNEwJLK2UUV7OxapU4KLnA6lrtHMy0gCp-GSV_VLm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3tZUovrgVjnHkZj890823u_3_bzPSlbG14X1hCp6yhWULKdkDW9bRc8EUwIGUFpe7Ux089YkV5KO7l-6T5VGrY8s4sY-zdaL7xKydVjfpneYYpjkHyPWHsfvvqOTGKi-V0nPOyyqZcKQSWmWLBu3M8qF7Ypaz6aOsnUniSwoJeXHo

Izjava:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffmroi.gov.ba%2Fv3%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FIZJAVU-O-SPREMNOSTI-SUFINANSIRANJA.docx%3Ffbclid%3DIwAR1U8vdJKdvmvN3_ZJqMewbEniEP0uyft-hf1qRkyNDuGOT5FLtv3IWyLN8&h=AT3aIkhRM7_yy7gjjpenTlNbryP12iN3wH7prYW1Pv1zKymV9YMHTjsxAczxuuX-Hq1CsIteUuawKPwjpOFeDXu7ZCJmcxLEZaJhIIcCSMzsSkLK9NU1hXK7jQ-CzM_9uF-X&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3tZUovrgVjnHkZj890823u_3_bzPSlbG14X1hCp6yhWULKdkDW9bRc8EUwIGUFpe7Ux089YkV5KO7l-6T5VGrY8s4sY-zdaL7xKydVjfpneYYpjkHyPWHsfvvqOTGKi-V0nPOyyqZcKQSWmWLBu3M8qF7Ypaz6aOsnUniSwoJeXHo

Popularno